Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje predavača, za užu oblast Poslovna ekonomija, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 03.01.2018. godine