Izaberite stranicu


KURS POSLOVNI EXCEL IZVEŠTAJ SA  DODELE SERTIFIKATA


  


U petak, 26.01.2018. godine, u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, održana je svečana dodela sertifikata polaznicima kursa POSLOVNI EXCEL.


Kurs je realizovan u organizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu u trajanju od šest nedelja od 06.11.2017. do 13.12.2017.


Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim i naprednim tehnikama u Excel-u, kako bi efikasno i s lakoćom rešavali različite radne zadatke, kao što su i izračunavanja, pretrage analize i izveštavanja. Akcenat je bio na rešavanju praktičnih zadataka.


Kurs je pohađalo osam polaznika, koji su izrazili zadovoljstvo pruženom obukom, atmosferom i izrazili želju za daljim usavršavanjem.


„Za kurs "Poslovni Excel" sam saznala preko interneta, i nisam student Vise poslovne škole. Zbog dugogodišnjeg nekorišćenja Excela sam zapravo bila početnik i ovaj kurs može da pohađa i neko ko nema prethodna znanja o Excelu. Posle uvodnih časova, koji vam daju saznanja o osnovama, uči se o komplikovanijim fukncijama, Pivot Tabelama i mnoštvo drugih stvari koje će vam koristiti u poslu kojim se bavite. Predavač Sanja Lončar je izuzetno posvećena polaznicima kursa, sa izuzetnom sposobnošću objašnjavanja gradiva. Moja iskustva sa kursa su samo pozitivna i nastojim da usavršavam svoje znanje iz Excela.“ Dragana Narić, polaznica kursa.


„Sve je bilo dobro što se tiče kursa, jedna prijatna radna atmosfera. Zaista se dosta nauči za 24 časa, tj. mnogo gradiva je pokriveno, a opet detaljno i jasno objašnjeno.“ Tovilović Nevena, polaznica kursa.


Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu će i u narednom periodu organizovati obuku polaznika. Dodatne informacije se mogu naći na zvaničnom sajtu Škole.