Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA


STRUKOVNIH STUDIJA


NOVI SAD


Datum: 02.02.2018.godine


 


 


UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKI RAD U PERIODU OD 02.02.2018.- 09.02.2018.godine


 


 


O B A V E Š T E Nj E


 


 


Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 02.02.2018. do 09.02.2018.godine specijalistički rad:


 


1.      Vuković Teodora,  br.indeksa 2016/100007– studijski program Bankarstvo i osiguranje


          Naziv teme:„Analiza tržišta životnog osiguranja u Srbiji sa osvrtom na


          „UNIKA OSIGURANjE A.D.O.“