Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 02.02.2018.godine

 

 

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTICKI RAD U PERIODU OD 02.02.2018.- 09.02.2018.godine

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Komisija za specijalisticke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 02.02.2018. do 09.02.2018.godine specijalisticki rad:

 

1.      Vukovic Teodora,  br.indeksa 2016/100007– studijski program Bankarstvo i osiguranje

          Naziv teme:„Analiza tržišta životnog osiguranja u Srbiji sa osvrtom na

          „UNIKA OSIGURANjE A.D.O.“