Izaberite stranicu

 

 

Odobrene teme specijalistickih radova

u školskoj 2017/18. godini

 

1.  Mandic Nikola  br.indeksa 2016/120005– rok za završetak 30.09.2019.godine

     Tema: „Vrste rizika i upravljanje rizicima u poslovanju društava za 

      osiguranje“                                                                                           

Mentor: Ðukanovic dr Slaviša,

Komisija: Maksimovic dr Branka,Pekovic mr Drinka

2.      Lifka Miloš,  br.indeksa 2016/100038–  rok za završetak 30.09.2019.godine

       Tema: „Transfer ženskog u porodicno preduzetništvo na primeru Lifka plus“

            Mentor: Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,

            Komisija: Salai mr Leonard, Vuksanovic dr Gordana

 

3.      Sedlan Milan,  br.indeksa 2015/120007–  rok za završetak 30.09.2018.godine

       Tema: „Sistem nagradivanja kao model poboljšanja performansi zaposlenih-            

                Turisticka preduzeca Banja Luke“

Mentor: Gajic dr Tamara,

Komisija:Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,Jovicic-Vukovic dr Ana, clan

 

4.      Orelj Aleksandar,  br.indeksa S18/11EP– rok za završetak 30.05.2018.godine

  Tema:„Motivacija zaposlenih i uporedna analiza na primeru dve kompanije“                                              

Mentor:Jošanov-Vrgovic dr Ivana,

Komisija:Ðukanovic dr Slaviša, Vukadinovic dr Maja

 

5.      Jockovic Sanja,  br.indeksa 2015/100012– rok za završetak 30.09.2018.godine

    Tema:„Analiza izloženosti deviznom riziku bankarskog sektora Republike 

    Srbije“                                              

Mentor: Racic dr Željko,

Komisija:Vukovic dr Marija, Paunovic dr Branka

 

6.      Burušic Dragana,  br.indeksa S3/14M– rok za završetak 30.03.2018.godine

    Tema:„Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu-Banja „Termal“ Vrdnik“                                               

Mentor:Gajic dr Tamara,

Komisija: Vujko dr Aleksandra, Kovacevic-Berlekovic dr Bojana

 

 

 

 

 

        06.02.2018.god.                                                                             Studentska služba