Izaberite stranicu


 


 


Odobrene teme specijalističkih radova


u školskoj 2017/18. godini


 


1.  Mandić Nikola  br.indeksa 2016/120005– rok za završetak 30.09.2019.godine


     Tema: „Vrste rizika i upravljanje rizicima u poslovanju društava za 


      osiguranje“                                                                                           


Mentor: Đukanović dr Slaviša,


Komisija: Maksimović dr Branka,Peković mr Drinka


2.      Lifka Miloš,  br.indeksa 2016/100038–  rok za završetak 30.09.2019.godine


       Tema: „Transfer ženskog u porodično preduzetništvo na primeru Lifka plus“


            Mentor: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,


            Komisija: Salai mr Leonard, Vuksanović dr Gordana


 


3.      Sedlan Milan,  br.indeksa 2015/120007–  rok za završetak 30.09.2018.godine


       Tema: „Sistem nagrađivanja kao model poboljšanja performansi zaposlenih-            


                Turistička preduzeća Banja Luke“


Mentor: Gajić dr Tamara,


Komisija:Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,Jovičić-Vuković dr Ana, član


 


4.      Orelj Aleksandar,  br.indeksa S18/11EP– rok za završetak 30.05.2018.godine


  Tema:„Motivacija zaposlenih i uporedna analiza na primeru dve kompanije“                                              


Mentor:Jošanov-Vrgović dr Ivana,


Komisija:Đukanović dr Slaviša, Vukadinović dr Maja


 


5.      Jocković Sanja,  br.indeksa 2015/100012– rok za završetak 30.09.2018.godine


    Tema:„Analiza izloženosti deviznom riziku bankarskog sektora Republike 


    Srbije“                                              


Mentor: Račić dr Željko,


Komisija:Vuković dr Marija, Paunović dr Branka


 


6.      Burušić Dragana,  br.indeksa S3/14M– rok za završetak 30.03.2018.godine


    Tema:„Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu-Banja „Termal“ Vrdnik“                                               


Mentor:Gajić dr Tamara,


Komisija: Vujko dr Aleksandra, Kovačević-Berleković dr Bojana


 


 


 


 


 


        06.02.2018.god.                                                                             Studentska služba