Izaberite stranicu


 


EKOLOŠKI MENADžMENT


 Student


Bodovi


Ocena


Bugarski Dubravka 84/11 FR


58


 6 (šest)


MaDžarević Sofija 2016/3044


58


 6 (šest)


 


Kolokvijum: Nenin Kristina 132/10 FR – 16 bodova


 


 


 


FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO


 Student


Bodovi


Ocena


Meljnik Ana 216/11 TR


66


 7 (sedam)


Popović Biljana 64/11 TH


66


 7 (sedam)


 


Kolokvijum: Ostojić Jovana 132/12 FR – 6 bodova


 


 


Upis ocena biće održan u petak, 09. februara, od 16 do 17 sati,


u kabinetu 3, na Limanu.


 


 


Dr Slaviša Đukanović