Izaberite stranicu


REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA OSNOVI MENADŽMENTA ODRŽANOG 06.02.2018. GODINE KOD DR IVANE JOŠANOV-VRGOVIĆ


 


Studenti koji nisu odbranili svoje seminarske radove u toku semestra moraju to uraditi kod svog asistenta u narednom periodu.


Za prolaz je potrebno minimum 16 poena.


 

Broj indeksa


Prezime i ime


Poeni


2017/003020


Ačanski Jelena


19


2017/000064


Aletis Aleksandra


17


2017/003007


Alimpić Grigorije


16


2017/002004


Andrašić Sanja


17


2017/000051


Bota Jovana


12


2017/000056


Ćurčić Teodora


19


2017/002039


Dožić Ilija


27


2017/001028


Dragišić Luka


26


2017/000069


Drljača Đurđica


20


2017/000058


Gmizić Tamara


12


2017/000135


Grubin Milica


23


2017/002007


Havrlenko Vladimir


20


2017/000074


Hurag Milan


22


2017/003024


Ilkić Milica


20


2017/002074


Isailović Petar


18


2017/001011


Jokić Marko


21


2017/000108


Jovanić Milica


17


2017/001016


Kesić Sandra


18


2017/002070


Kljajić Jovana


25


2017/001002


Kostić Luka


22


2017/002053


Kovačević Marija


21


2017/001001


Kustudić Jovana


23


2017/001069


Malešević Milica


20


2017/001064


Maliković Slađana


27


2017/001059


Markov Nikola


17


2017/001020


Marković Jovana


11


2017/002050


Mate Monika


18


2017/001038


Mihajlović Mihajlo


22


2017/002054


Mijajlović Rado


20


2017/002084


Miler Kristina


19


2017/001017


Miljević Tanja


27


2017/001039


Pantelić Nikola


26


2017/000043


Petrović Dragan


29


2017/000061


Piperović Jelena


20


2017/002076


Pjevač Anja


27


2017/000089


Popović Jelena


25


2017/002043


Premović Danilo


30


2017/000078


Radaković Mirjana


19


2017/001055


Savić Dalibor


19


2017/000070


Savić Miloš


16


2017/002079


Savičić Marko


17


2017/001067


Šinik Milica


18


2017/002017


Smiljanić Ognjen


20


2017/000077


Stevanović Ana


19


2017/002047


Strižak Petar


27


2017/002013


Studić Nikola


24


2017/001044


Stupar Jelena


21


2017/001060


Vajagić Aleksandra


13


2017/001033


Višnić Ljiljana


22


2017/003038


Vučetić Relja


23


2017/001050


Vujović Aleksandar


15


2017/000104


Živković Miloš


25