Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola


strukovnih studija


Novi Sad


Datum:09.02.2018. godine


 


 


ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA


 


 


                  Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom                                                            


               09.02.2018. godine utvrđen je datum odbrane


 


 


1.      Vuković Teodora,  br.indeksa 2016/100007– studijski program-Bankarstvo i osiguranje


Temakod Jovin dr Slobodanka


Naziv teme: „Analiza tržišta životnog osiguranja u Srbiji sa osvrtom na „UNIKA OSIGURANjE“ A.D.O.“


Komisija u sastavu:


Jovin dr Slobodanka, mentor


Papić-Blagojević dr Nataša,član


            Račić dr Željko, član


 


 


 


Predložen datum odbrane 13.02.2018.godine u 16,00 časova (svečana sala)