Izaberite stranicu


REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 13.02.2018. GODINE IZ PREDMETA „RURALNI TURIZAM“ KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE:


 


R.BR.          


INDEKS/ PREZIME I IME


POENI


OCENA


1.


7/13 TH DAMIĆ ALEKSANDRA5


 


 


NAPOMENA: UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK 20.02.2018. GODINE U TERMINU REDOVNIH KONSULTACIJA KOD PREDMETNOG PROFESORA.