Izaberite stranicu
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIKE TURIZMA ODRŽANOG 13.02.2018. GODINE KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE:


R.br. Prezime i ime


Poeni


1.      77/14 TH Vaci Neven


9


2.      2015/002012 Vlaović Dragana


11


3.      38/14TH Vuletić Mirko


19


4.      2015/002073 Govedarica Jovana


21


5.      2015/002058 Zeremski Kristina


22


6.      100/14 TH Jovančević Igor


18


7.      2015/002008 Malbaški Marina


22


8.      82/14 TH Nikolić Aleksandra


2


9.      2015/002097 Ostojić Bojana


22


10.  103/14TH Panić Nemanja


19


 


                                                                                                                                              


NAPOMENA: Studenti sa 16 i više poena su položili kolokvijum. Uvid u radove je moguć u  terminu redovnih konsultacija.