Izaberite stranicu


Univerzitetski sportski savez Novog Sada (USSNS) realizuje projekat Zimske edukativne i rekreativne aktivnosti studenata koji je sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, koji delom obuhvata odlazak na Kopaonik 200 najbolje rangiranih studenata, koji se rangiraju na osnovu uspeha u dosadašnjem školovanju.


 


Detaljnije informacije o Projektu i uslovima prijavljivanja (Konkurs, Pravilnik, Obrazac prijave) nalaze se u prilogu.


 


Dokumenti iz priloga takođe se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici USSNS:   www.ussns.rs


 


Konkurs


 


Pravilnik


 


Prezentacija


 


Prijavni obrazac