Izaberite stranicu 


1.      Markov Bilјana,  br.indeksa S11/14M – studijski program-Menadžment


 Naziv teme: Organska polјoprivredna proizvodnja i polјoprivredna gazdinstva u Vojvodini“


Komisija u sastavu:


            Maksimović dr Branka, mentor


            Đukanović dr Slaviša,član


            Đurić-Kuzmanović dr Tatjana, član


Predložen datum odbrane 26.03.2018.godine u13,00 časova (svečana sala)               


2.       Orelј Aleksandar, br.ind. S18/11EP – studijski program-Elektronsko poslovanje


Naziv teme: Motivacija zaposlenih i uporedna analiza na primeru dve kompanije“


          Komisija u sastavu:


          Jošanov-Vrgović dr Ivana, mentor


          Đukanović dr Slaviša,član


          Vukadinović dr Maja, član


Predložen datum odbrane 26.03.2018.godine u15,00 časova (svečana sala)               


3.      Buršić Dragana,  br. indeksa S3/14M – studijski program-Menadžment


Naziv teme: „Upravlјanje lјudskim resursima u hotelijerstvu – Banja „Termal“-Vrdnik““


          Izveštaj sačinila komisija u sastavu:


          Gajić dr Tamara, mentor


          Vujko dr Aleksandra,član


          Kovačević-Berleković dr Bojana, član


Predložen datum odbrane 28.03.2018.godine u13,00 časova (svečana sala)               


4.      Jovanović Vladimir, br.indeksa S19/14M- studijski program-Menadžment


Naziv teme: „Robna marka proizvoda sa geografskim poreklom kao osnova za sticanje konkurentske prednosti – osvrt na srpske robne marke prehrambenih proizvoda“


Komisija u sastavu:


Šolak dr Zdravko, mentor


Maksimović dr Branka, član


Mihajlović mr Mila, član


Predložen datum odbrane 28.03.2018.godine u15,00 časova (svečana sala)               


5.      Malacko Vanesa, broj indeksa S1/14BO – studijski program-Bankarstvo i osiguranje


Naziv teme:“ Poslovno finansijska analiza preduzeća GEBI DOO Čantavir“


Komisija u sastavu:


Jovin dr Slobodanka, mentor


Vlaović-Begović mr Sanja, član


Đorđević dr Slaviša, član


Predložen datum odbrane 26.03.2018.godine u12,00 časova (svečana sala)