Izaberite stranicu
Redni broj


Broj indeksa


Prezime i ime


I kolokvijum (max. 15)


1.        


2014/002022


Đurđev Milica


15


2.        


2016/002070


Grastić Filip


15


3.        


2016/002006


Jergić Jelena


15


4.        


2016/002049


Krstevski Jovana


15


5.        


2016/002038


Lehocki Miroslav


15


6.        


2016/002054


Sekulić Branka


15


7.        


2016/002089


Živković Mihajlo


15


8.        


2016/002053


Gajić Slobodan


14


9.        


2016/002096


Menićanin Nataša


14


10.     


2016/002080


Mokuš Mia


14


11.     


2016/002034


Kalenić Aleksandra


13


12.     


2016/002033


Roman Anastasija


13


13.     


2015/002082


Čitlučanin Jovana


12


14.     


2016/002005


Derviši Almira


12


15.     


2016/002069


Golub Milica


12


16.     


2015/002025


Ilić Zorana


12


17.     


2016/002064


Ninković Jovana


12


18.     


2016/002086


Paunović Zorana


12


19.     


2016/002062


Mišić Milivoje


11


20.     


2016/002020


Otašević Zorana


11


21.     


2016/002050


Ćurčić Mirjana


10


22.     


2016/002012


Jović Dušica


10


23.     


2016/002003


Mitić Dušan


10


24.     


2016/002079


Ćevap Danijela


9


25.     


2015/003034


Šilić Nataša


9


26.     


2016/002076


Milosavlјević Jelena


8


27.     


2015/002071


Utvić Ivana


7


28.     


2016/002048


Taloši Edit


6


29.     


2016/002093


Tankosić Milana


6


30.     


2016/002084


Kanostrevac Marija


4


31.     


2015/002016


Stojanović Bojan


3


32.     


2016/000012


Rikanović Tamara


1


33.     


2016/002078


Stupavski Daniela


1


34.     


2016/002042


Matić Vasilije


0


35.     


2016/002073


Milović Aleksandar


0


36.     


2016/002066


Spaić Vasilije


0


37.     


2016/000014


Bijalković Nikola38.     


2016/002065


Damjanović Aleksandar39.     


2016/002091


Gligorić Sara40.     


2016/002057


Lazić Jovana41.     


2017/002109


Novković Jelena42.     


2016/002007


Prokić Lazar43.     


2015/002053


Rogić Milenko 


 


Kolokvijum su položili svi studenti sa 8 i više poena.


Uvid u radove moguće je izvršiti u redovnom terminu konsultacija, u kabinetu 36 na Limanu.


 


dr Ana Jovičić Vuković


 


U Novom Sadu 26.03.2018.