Izaberite stranicu
Rezultati ispita (od 22.03.2018.) iz Ekonomike turizma kod Bošković dr Tatjane:


R.br.


Ind.


Prezime i ime


Poeni


Zaključna ocena


1.


2015/002073


Govedarica Jovana


57


6


2.


2015/002015


Gužvić Dušanka5


3.


100/14 TH


Jovančević Igor


54


6


4.


2015/002063


Androić Nevena


73


8


5.


38/14 TH


Vuletić Mirko


 


5


6.


2015/002008


Malbaški Marina


80


8


7.


120/14 TH


Milivojević  Nikola


77


8


8.


2015/003037


Nikačević Nikola


80


8


9.


2015/002078


Spasojević Nevena


68


7


10.


2015/002097


Ostojić Bojana


68


7


11.


81/12 TH


Petković Nenad


66


7


12.


89/14 TH


Petković Nikola


51


6


13.


2015/002001


Todorović Ana


61


7


14.


192/14 TR


Tomaš Goran


51


6


15.


2015/002046


Ćeran Milan5


16.


2015/000081


Pucar Petar


56


6


 

 

 


 


 


 

 

 


 


 


Napomena: Uvid u radove i upis ocena će se vršiti u terminu redovnih konsultacija kod predmetnog profesora.


 


 


REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 22.03.2018. GODINE IZ PREDMETA „RURALNI TURIZAM“ KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE:


 


R.BR.          


INDEKS/ PREZIME I IME


POENI


OCENA


1.


7/13 TH DAMIĆ ALEKSANDRA


65


7


 


 


NAPOMENA: UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U TERMINU REDOVNIH KONSULTACIJA KOD PREDMETNOG PROFESORA.


                         


 


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA “TRGOVINSKI MARKETING“ KOD


BOŠKOVIĆ DR TATJANE (ODRŽAN 22.03.2018. GODINE):


 


R.br.


Br. Ind./Prezime i ime


Zaključna ocena


1.


196/04 Vulević Dragica


5


 


 


 


UVID U RADOVESTUDENTI MOGU IZVRŠITI U U TERMINU KONSULTACIJA.