Izaberite stranicu















Rezultati kolokvijuma (od 22.03.2018.) iz Ekonomike turizma kod Bošković dr Tatjane:


R.Br.


Br. indeksa


Prezime i ime


Poeni


1.


65/14 TH


Grujičić Borisav


3


2.


2015/002039


Dekić Zorana


28


3.


105/14 TH


Matlak Ivana


13


4.


82/14 TH


Nikolić Aleksandra


6


5.


2014/003056


Đorđević Nela


23


6.


2015/002012


Vlaović Dragana


21


7.


77/14 TH


Vaci Neven


24


 

 

 


 


 

 

 


 


Napomena: Uvid u radove će se vršiti u terminu redovnih konsultacija kod predmetnog profesora. Studenti sa 16 i više poena su položili kolokvijum.


 


 


REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ  „MENADŽMENTA TURISTIČKE DESTINACIJE“ KOJI JE ODRŽAN 22.03.2018.  GODINE KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE:


                          


 






R.br. Indeks/Prezime i ime


Poeni


1. 92/11 TH Vidić Miljana


29


 


 


 


 


 


NAPOMENA: UVID U RADOVE STUDENTI MOGU IZVRŠITI U TERMINU REDOVNIH KONSULTACIJA. STUDENTI SA 21 I VIŠE POENA SU POLOŽILI KOLOKVIJUM.