Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment usluga kod dr Miljane Roganović, 16.04.2018.

Broj indeksaPrezime i ime 
2015/001029Anđelić Milan20
2015/001047Babić David24
2015/001034Baltić Dušanka21
2015/003025Bjelajac Ilijana28
2015/001093Borovnica Mirjana28
2015/001016Bučko Boris20
2015/001076Vujačić Ivana17
2015/001018Vujić Marko19
2015/001017Vujić Milica16
2015/001025Glišić Helena19
2015/001050Davidović Goran21
2015/001020Dimitrijević Nataša28
2015/001046Jović Tijana17
2017/001087JUGOVIĆ DOBRILA25
2015/001039Kovač Milana23
2015/001084Kovačević Ivana25
2015/001003Kokanović Ljubomirka10
2015/001099Kontić Bojana27
2015/001022Milutinović Lidija30
2015/001033Mrđa Milica30
2015/000011Nedić Bojana7
2015/000009Nešić Miodrag26
2015/001056Nikolajević Stefan16
2015/001041Nikolić Stana30
2015/001038Pavlović Anja17
2015/001024Pešti Marina30
2014/001069Plavšić Jelena16
2014/001144Rablov Marijana9
2015/001059Rodić Bojan24
2015/001007Salma Katarina16
2015/001011Samardžić Mirjana20
2014/001093Tripunović Marijana30
2015/001111Crnokrak Biljana24
2015/000060Šašić Jovana17
2015/001008Štula Sonja21
2012/001012Čeprnić Novak16
73/14Dević Vladimir0
2015/000056Jazić Bojan11

 

Minimum za prolazak je 16 bodova.Uvid u radove je u terminu konsultacija kod predmetnog profesora.