Izaberite stranicu
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta AGROEKONOMIJA održanog 16.04.2018. godine

 

Napomena: Studenti koji su ostvarili osaam i više poena su položili kolokvijum

Br. Indeksa Student K1 (max 15)
2017/003026 ADŽIĆ BORISLAV 15
2017/000113 ANTIĆ ALEKSANDRA 7
2017/001071 BANJAC STEFAN 12
2017/001052 IVKOVIĆ DEJAN 8
2017/000005 KAPOR LJUBICA 9
2017/001062 KATANIĆ DUŠANKA 5
2017/002016 LATO VIKTOR 3
2017/000018 LEPOTIĆ KATARINA 9
2017/003001 MIROSAVLJEV MARKO 1
2017/000080 NAMAČINSKI TANJA 4
2017/000122 NIKOLIĆ MILICA 9
2017/001029 OGNJANOVIĆ BLAGOJE 13
2017/000020 RADAKOVIĆ MAJA 9
2017/003030 STANOJEVIĆ VANJA 13
2017/001051 STEPANOV KATARINA 4
2017/001050 VUJOVIĆ ALEKSANDAR 8
2017/001056 ZUVIĆ ALEKSANDRA 5