Izaberite stranicu
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta AGROEKONOMIJA održanog 16.04.2018. godine

 

Napomena: Studenti koji su ostvarili osaam i više poena su položili kolokvijum

Br. IndeksaStudentK1 (max 15)
2017/003026ADŽIĆ BORISLAV15
2017/000113ANTIĆ ALEKSANDRA7
2017/001071BANJAC STEFAN12
2017/001052IVKOVIĆ DEJAN8
2017/000005KAPOR LJUBICA9
2017/001062KATANIĆ DUŠANKA5
2017/002016LATO VIKTOR3
2017/000018LEPOTIĆ KATARINA9
2017/003001MIROSAVLJEV MARKO1
2017/000080NAMAČINSKI TANJA4
2017/000122NIKOLIĆ MILICA9
2017/001029OGNJANOVIĆ BLAGOJE13
2017/000020RADAKOVIĆ MAJA9
2017/003030STANOJEVIĆ VANJA13
2017/001051STEPANOV KATARINA4
2017/001050VUJOVIĆ ALEKSANDAR8
2017/001056ZUVIĆ ALEKSANDRA5