Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
Датум:25.04.2018. године

ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА

На састанаку Комисије за специјалистичке студије одржаном 25.04.2018. године утврђени су датуми одбрана

1. Седлан Милан, бр.индекса 2015/120007 – студијски програм-Менаџмент
Пријавио је тему код Гајић др Тамаре
Назив теме: „Систем награђивања као модел побољшања перформанси запослених-Туристичка предузећа Бања Луке “
Комисија у саставу:
Гајић др Тамара, ментор
Ђурић-Кузмановић др Татјана,члан
Јовичић-Вуковић др Ана, члан
Предложен датум одбране 25.04.2018.године у13,00 часова (свечана сала)

2. Богичевић Никола, бр.индекса 2015/120017 – студијски програм-Менаџмент
Пријавио је тему код Ђурић-Кузмановић др Татјане
Назив теме: „Женско предузетништво и кућни рад у малом бизнису у Србији “
Комисија у саставу:
Ђурић-Кузмановић др Татјана , ментор
Јовин др Слободанка,члан
Вуксановић др Гордана, члан
Предложен датум одбране 25.04.2018.године у14,00 часова (свечана сала)

3. Дамјановић Светлана, бр.индекса С18/14М – студијски програм Менаџмент
Пријавила је тему код Влаовић-Беговић мр Сање
Назив теме: „Пословно финансијска анализа предузећа Дијамант а.д.Зрењанин“
Комисија у саставу:
Влаовић-Беговић мр Сања, ментор
Ђукановић др Славиша,члан
Јовин др Слободанка,члан
Предложен датум одбране 26.04.2018.године у14,00 часова (свечана сала)