Izaberite stranicu

Одобрене теме специјалистичких радова
у школској 2017/18. години

1. Мандић Никола бр.индекса 2016/120005 – рок за завршетак 30.09.2019.године
Тема: „ Врсте ризика и управљање ризицима у пословању друштава за
осигурање“
Ментор: Ђукановић др Славиша,
Комисија: Максимовић др Бранка, Пековић мр Дринка
2. Лифка Милош, бр.индекса 2016/100038 – рок за завршетак 30.09.2019.године
Тема: „ Трансфер женског у породично предузетништво на примеру Лифка плус“
Ментор: Ђурић-Кузмановић др Татјана,
Комисија: Салаи мр Леонард, Вуксановић др Гордана
3. Седлан Милан, бр.индекса 2015/120007 – рок за завршетак 30.09.2018.године
Тема: „Систем награђивања као модел побољшања перформанси запослених-
Туристичка предузећа Бања Луке“ одбранио 25.04.2018.год.
Ментор: Гајић др Тамара,
Комисија:Ђурић-Кузмановић др Татјана, Јовичић-Вуковић др Ана, члан
4. Орељ Александар, бр.индекса С18/11ЕП – рок за завршетак 30.05.2018.године
Тема:„Мотивација запослених и упоредна анализа на примеру две компаније“
Ментор:Јошанов-Врговић др Ивана, одбранио 26.03.2018.год
Комисија:Ђукановић др Славиша, Вукадиновић др Маја
5. Јоцковић Сања, бр.индекса 2015/100012 – рок за завршетак 30.09.2018.године
Тема:„ Анализа изложености девизном ризику банкарског сектора Републике
Србије“
Ментор: Рачић др Жељко,
Комисија:Вуковић др Марија, Пауновић др Бранка
6. Бурушић Драгана, бр.индекса С3/14М – рок за завршетак 30.03.2018.године
Тема:„ Управљање људским ресурсима у хотелијерству-Бања „Термал“ Врдник“
Ментор: Гајић др Тамара, одбранио 28.03.2018.год
Комисија: Вујко др Александра, Ковачевић-Берлековић др Бојана
7. Перуничић Аљоша, бр.индекса 2015/120004 – рок за завршетак 30.09.2018.године
Тема: „ Селекција и обука кадрова кроз програм „Young banкers programme“
Ментор: Гајић др Тамара,
Комисија: Салаи мр Леонард, Мркша др Милутин
8. Колошњаи Антониј, бр.индекса 2015/100008 – рок за завршетак 30.09.2018.године
Пријавио је тему код Вуковић др Марије
Тема: „Компаративна анализа кредитног портфеља“Еrste“банке и “Raiffeisen“ банке“
Ментор: Вуковић др Марија,
Комисија: Рачић др Жељко, Живков др Дејан
9. Влашић Драган, бр.индекса 2016/120010 – рок за завршетак 30.09.2019.године
Тема: „ Природни и антропогени ресурси за развој туризма Моровића“
Ментор: Вујко др Александра,
Комисија: Гајић др Тамара, Мркша др Милутин

26.04.2018.год. Студентска служба