Izaberite stranicu

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocena se može upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2017/002046  Avakumović Luka     24

2017/000017  Babić Stefan     36

2017/002052  Blagojević Željana     39

2017/001045  Drobac Nikolina     49

2017/000058  Gmizić Tamara     36

2017/001021  Gligorić Milica     54

2017/001082  Gunjić Stefan     26

2017/000074 Hurag Milan     50

2017/000086  Josipović Vladimir     43

2017/003027  Jovanović Milan     2

2017/003024  Ilkić Milica     0

2017/002061  Kaluger Nataša     33

2017/001059  Markov Nikola     52

2017/001020  Marković Jovana     54

2017/002050  Mate Monika     33

2017/001038  Mihajlović Mihajlo     47

2017/000080  Namačinski Tanja     16

2017/000089  Popović Jelena     24

2017/002063  Radovanović Marko     0

2017/001022  Tomić Anđela     34

2017/002036  Trbojević Siniša     57

2017/004021  Stojanović Predrag     8

2017/003003  Šumar Dejan     37