Izaberite stranicu

Rezultati redovnog kolokvijuma iz predmeta STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA održanog 30.04.2018.

 

Redni broj Broj indeksa Prezime i ime kolokvijum     (max 20)
1. 2015/003023 Kevac Alen   20
2. 2015/003041 Stanić Sanja   20
3. 2012/003008 Milovanov Miroslav   20
4. 2015/003008 Josifović Saška   17
5. 2015/003015 Mirković Jovana   15
6. 2015/003003 Rajak Kristina   15
7. 2015/003021 Tatliak Ines   12
8. 2015/003016 Malešev Radmila   11

 

Uvid u radove i upis bodova će se održati u ponedeljak, 07.05.2018.