Izaberite stranicu

Kolokvijum iz predmeta „Ruralni turizam“ kod Bošković dr Tatjane za studente treće godine smera TH koji slušaju predmet u tekućem semestru će se održati u utorak 08.05.2018. godine sa početkom u 9 časova u AMF 2 na limanu.