Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

OVERA LETNJEG SEMESTRA ŠKOLSKE

2017/18. GODINE.

 

SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI SPECIJALISTIČKIH I MASTER STRUKOVNIH STUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE LETNJI SEMESTAR OD 04. – 08. JUNA 2018. GODINE

 

ZA OVERU SEMESTRA POTREBNO JE SLEDEĆE:

  • imati sve potpise u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi (predmetni profesori će potpisivati indekse od 28.06.06. 2018. godine);
  • ispuniti semestralni list i navesti predmete odslušane u letnjem semestru (semestralni list se može kupiti u skriptarnici Škole);
  • original uplatnica sa uplatom iznosa od 1.500,00 dinara, na žiro račun Škole, na ime overe semestra;
  • PEČAT U INDEKSU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU
  • studenti koji ne overe semestar u predviđenom terminu, plaćaju naknadnu overu semestra u iznosu od 3.000,00 dinara.

 

Semestar se može overiti i pre utvrđenog termina, ukoliko student ima sve potpise profesora u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi.

 

Studenti su u obavezi da do overe semestra isplate dospele rate školarine prema ugovoru.

 

Prijava ispita za junski rok će biti 04.,05. i 06. juni 2018. godine, a ispitni rok počinje 12. juna 2018. godine prema rasporedu ispita za junski rok.

 

Pri overi semestra studenti moraju popuniti i predati Ankete u studentskoj službi.