Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
Датум:18.05.2018. године

ЗАКАЗАНА ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

На састанаку Комисије за специјалистичке студије одржаном 18.05.2018. године утврђен је датум одбране

1. Влашић Драган, бр.индекса 2016/120010 – студијски програм-Менаџмент
Тема код Вујко др Александре
Назив теме: „ Природни и антропогени ресурси за развој туризма Моровића“
Комисија у саставу:
Вујко др Александра, ментор
Гајић др Тамара, члан
Мркша др Милутин, члан

Предложен датум одбране 23.05.2018.године у13,00 часова (свечана сала)