Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Datum:18.05.2018. godine

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 18.05.2018. godine utvrđen je datum odbrane

1. Vlašić Dragan, br.indeksa 2016/120010 – studijski program-Menadžment
Tema kod Vujko dr Aleksandre
Naziv teme: „ Prirodni i antropogeni resursi za razvoj turizma Morovića“
Komisija u sastavu:
Vujko dr Aleksandra, mentor
Gajić dr Tamara, član
Mrkša dr Milutin, član

Predložen datum odbrane 23.05.2018.godine u13,00 časova (svečana sala)