Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
Датум: 30.05.2018.године

УВИД У ЈАВНОСТ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД У ПЕРИОДУ ОД 30.05.2018.- 06.06.2018.године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Комисија за специјалистичке студије ставља на увид у јавност у периоду од 30.05.2018. до 06.06.2018.године специјалистички рад:

1. Јовић Ивана бр.индекса 2015/120010 – студијски програм Менаџмент
Пријавила је тему код Гајић др Тамаре
Назив теме:„ Процес регрутовања људских ресурса-студија случаја ДП“Нови Сад-Гас“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
Гајић др Тамара,ментор
Бошков др Вероника, члан
Салаи мр Леонард , члан