Izaberite stranicu

KONKURS ZA REALIZACIJU LETNJE STRUČNE PRAKSE

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad, raspisuje Konkurs za realizaciju letnje stručne prakse, tokom jula i avgusta, sa početkom od 05.07.2018. godine.
U tabeli se nalazi spisak preduzeća u kojima je moguće realizovati stručnu praksu tokom letnjih meseci.

Preduzeće Broj studenata
Erste Bank AD Novi Sad 5
Dunav osiguranje 3
Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine 4
Univerzal DOO Novi Sad 5
Turistička agencija “Stephany Worl Travel” Novi Sad 4
Hotel „Vojvodina“ AD Novi Sad 6
Turistička agencija “Mozaik Primo” Novi Sad 2
Turistička agencija “Mozaik 021” Novi Sad 2

Molimo sve zainteresovane studente da se jave u Centar za razvoj karijere, najkasnije do 22.06.2018., kako bi se dogovorili oko termina za realizaciju stručne prakse.