Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за специјалистичке студије одржаном

08.06.2018. године утврђен је датум одбране

 

 

  1. Јовић Ивана бр.индекса 2015/120010 – студијски програм Менаџмент

Пријавила је тему код Гајић др Тамаре

Назив теме: „ Процес регрутовања људских ресурса-студија случаја ДП“Нови Сад-Гас“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

Гајић др Тамара,ментор

Бошков др Вероника, члан

Салаи мр Леонард , члан

Предложен датум одбране 14.06.2018.године у 12,00 часова (свечана сала)