Izaberite stranicu

U skladu sa ciljevima usvojene strategije internacionalizacije, delegacija Visoke poslovne škole strukovnih studija je realizovala posetu visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. U periodu od 03.06.2018. do 05.06.2018. delegacija Škole je posetila dve visokoškolske ustanove u Rijeci.

Dana 04.06.2018. naša delegacija je posetila Visoku poslovnu školu PAR. Nakon srdačnog prijema i sveobuhvatnih razgovora o mogućim pravcima buduće saradnje,  Direktorka Škole, dr Jelena Damnjanović je sa Dekanicom PAR-a potpisala bilateralni ugovor o međunarodnoj saradnji.

Potpisivanje bilateralnog ugovora o međunarodnoj saradnji sa Visokom poslovnom školom PAR iz Rijeke

Dana 05.06.2018. godine delegacija naše Škole je posetila Veleučilište u Rijeci, sa kojim je takođe potpisan bilateralni ugovor o međunarodnoj saradnji.

Potpisivanje bilateralnog ugovora o međunarodnoj saradnji sa Velelučilištem u Rijeci

Obavljeni razgovori sa predstavnicima navedenih visokoškolskih ustanova su rezultirali dogovorom o realizaciji međunarodne razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus projekata, kao i sagledavanjem mogućnosti zajedničkog učešća na ostalim projektima finansiranih iz EU fondova.