Izaberite stranicu

POSETA VISOKE POSLOVNE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZAGREBU

U cilju intenziviranja međunarone saradnje i sagledavanja mogućnosti zajedničkog učešća na međunarodnim projektima, delegacija Visoke poslovne škole stukovnih studija iz Novog Sada je u periodu od 05.06. do 08.06. 2018. godine posetila vodeće visokoškolske ustanove u Zagrebu.


Potpisivanje bilateralnih ugovora o međunarodnoj saradnji sa predstavnicima Visoke škole za finansijski menadžment (RRiF) i Međunarodnog sveučilišta Libertas

Tokom posete su potpisani bilateralni ugovori o međunarodnoj saradnji sa Visokom školom za finansijski menadžment (RRiF), Međunarodnim sveučilištem Libertas, Veleučilištem VERN, Poslovnim veleučileštem Zagreb- Visokom poslovnom školom i Veleučilištem Baltazar Zaprešić.


Potpisivanje bilateralnih ugovora o međunarodnoj saradnji sa predstavnicima VeleučilištaVERN i Poslovnog veleučilišta Zagreb

Razgovori sa predstavnicima navedenih visokoškolskih ustanova su rezultirali postizanjem dogovora o realizaciji međunarodne razmene studenata i osoblja u okviru Erasmus projekata, kao i sagledavanjem mogućnosti zajedničkog učešća na ostalim projektima finansiranih iz EU fondova.