Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
Датум:19.06.2018. године

ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА

На састанаку Комисије за специјалистичке студије одржаном 19.06.2018. године утврђени су датуми одбрана

1. Частни Татјана, бр.индекса 2016/100030 – студијски програм Банкарство и осигурање
Пријавила је тему код Ђукановић др Славише
Назив теме: „ Анализа еколошког приступа и финансијског пословања привредног друштва „VICTORIJA GROUP A.D.BEOGRAD““
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
Ђукановић др Славиша, ментор
Влаовић-Беговић мр Сања,члан
Вуковић др Марија, члан

Предложен датум одбране 25.06.2018.године у 13,00 часова (свечана сала)

2. Буквић Невенка, бр.индекса 2016/100021 – студијски програм Банкарство и осигурање
Пријавила је тему код Ђурић-Кузмановић др Татјане
Назив теме: „ Професионализација управљања у породичној компанији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
Ђурић-Кузмановић др Татјана, ментор
Вуксановић др Гордана,члан
Салаи мр Леонард, члан

Предложен датум одбране 28.06.2018.године у 11,00 часова (свечана сала)