Izaberite stranicu

FINANSIJE I BANKARSTVO

TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

PREDUZETNIŠTVO

PRIMENJENA INFORMATIKA

 OBAVEŠTENJE BUDUĆIM STUDENTIMA
O NAČINU UPISA U I GODINU ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

  1. Budući studenti koji nisu imali potpunu dokumentaciju prilikom prijave na konkurs,

moraju je priložiti studentskoj službi pri upisu.

  1. Upis može obaviti samo student lično.
  2. Kandidati koji su stekli uslov za upis, podnose sledeće:
  • Komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20, upisni list) kandidati kupuju

isključivo u skriptarnici Škole, prilikom upisa,

  • Original dokumenta o završenoj srednjoj školi (diplomu ili svedočanstvo i svedočanstva svih razreda srednje škole),
  • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
  • Dve fotografije formata 3,5×4,5
  • Studenti koji plaćaju školarinu podnose dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 60.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
  • Svi studenti podnose dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro račun Škole, u iznosu od 3.000,00 dinara.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OBAVIĆE SE 10. i 11. SEPTEMBRA 2018. GODINE OD 8.00 DO 14.00 ČASOVA.

Centralna komisija za sprovođenje postupka upisa

dr Nataša Papić Blagojević

dr Miloš Japundžić

Stevan Tomašević