Izaberite stranicu

Ispiti u oktobarskom ispitnom roku  zakazani za subotu (22.9., 29.9.) i nedelju (23.9., 30.9.) biće održani radnim danima prema novom rasporedu.

IZMENE U RASPOREDU ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2018. GODINE
PREZIME IME DAN DATUM POČETAK PREDMET UČIONICA
ČOLIĆ DANIJELA PONEDELJAK 24-Sep-2018 9:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – NEMAČKI U16LI
ČOLIĆ DANIJELA PONEDELJAK 24-Sep-2018 9:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – NEMAČKI (BOLONJA, BOL.12) U16LI
ČOLIĆ DANIJELA PONEDELJAK 24-Sep-2018 9:00 NEMAČKI POSLOVNI JEZIK I U16LI
ČOLIĆ DANIJELA PONEDELJAK 24-Sep-2018 9:00 NEMAČKI POSLOVNI JEZIK II U16LI
ČOLIĆ DANIJELA PONEDELJAK 24-Sep-2018 9:00 NEMAČKI POSLOVNI JEZIK III U16LI
ČOLIĆ DANIJELA PONEDELJAK 24-Sep-2018 9:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 NEMAČKI (BOLONJA, BOL.12, BOL. 16, BOL.17) U16LI
ČOLIĆ DANIJELA PONEDELJAK 24-Sep-2018 9:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 NEMAČKI (BOLONJA, BOL.12) U16LI
ČOLIĆ DANIJELA PONEDELJAK 24-Sep-2018 9:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 – NEMAČKI (BOLONJA, BOL.12) U16LI
VUKOVIĆ MARIJA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOLONJA, BOL.12) A1LI
VUKOVIĆ MARIJA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA A1LI
VUKOVIĆ MARIJA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOLONJA, BOL.12, SS, SS – BOL.17) A1LI
VUKOVIĆ MARIJA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 JAVNE FINANSIJE (BOL.12) A1LI
VUKOVIĆ MARIJA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA A1LI
VUKOVIĆ MARIJA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 STRUČNA PRAKSA II FR-TEMA-2 (BOL.12) A1LI
VUKOVIĆ MARIJA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 SAVREMENE TENDENCIJE U JAVNOJ UPRAVI A1LI
VUKOVIĆ MARIJA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 OSIGURANJE (BOLONJA, BOL.12) A1LI
VEREŽAN TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – FRANCUSKI U12LI
VEREŽAN TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – FRANCUSKI (BOLONJA, BOL.12) U12LI
VEREŽAN TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK I U12LI
VEREŽAN TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK II U12LI
VEREŽAN TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK III U12LI
VEREŽAN TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOLONJA, BOL.12, BOL.16, BOL.17) U12LI
VEREŽAN TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 FRANCUSKI (BOLONJA, BOL.12) U12LI
VEREŽAN TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 11:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3  – FRANCUSKI (BOLONJA, BOL.12) U12LI
POPOVIĆ TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 15:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – RUSKI U16LI
POPOVIĆ TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 15:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – RUSKI (BOLONJA, BOL.12) U16LI
POPOVIĆ TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 15:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 RUSKI (BOLONJA, BOL.12, BOL.16, BOL.17) U16LI
POPOVIĆ TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 15:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 RUSKI (BOLONJA, BOL.12) U16LI
POPOVIĆ TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 15:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3  – RUSKI (BOLONJA, BOL.12) U16LI
POPOVIĆ TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 15:00 RUSKI POSLOVNI JEZIK I U16LI
POPOVIĆ TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 15:00 RUSKI POSLOVNI JEZIK II U16LI
POPOVIĆ TAMARA PONEDELJAK 24-Sep-2018 15:00 RUSKI POSLOVNI JEZIK III U16LI
STANKOV BILJANA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL.17) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
STANKOV BILJANA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 STRUČNA PRAKSA II TR-TEMA-4 (BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
STANKOV BILJANA UTORAK 25-Sep-2018 15:00
STANKOV BILJANA UTORAK 25-Sep-2018 15:00
STANKOV BILJANA UTORAK 25-Sep-2018 15:00
BIKICKI NATAŠA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKI U12LI;U13LI
BIKICKI NATAŠA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12) U12LI;U13LI
BIKICKI NATAŠA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I U12LI;U13LI
BIKICKI NATAŠA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II U12LI;U13LI
BIKICKI NATAŠA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III U12LI;U13LI
BIKICKI NATAŠA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12, BOL.16, BOL.17) U12LI;U13LI
BIKICKI NATAŠA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12) U12LI;U13LI
BIKICKI NATAŠA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 – ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12) U12LI;U13LI
BIKICKI NATAŠA UTORAK 25-Sep-2018 15:00 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (MS) U12LI;U13LI
RAČIĆ ŽELJKO ČETVRTAK 27-Sep-2018 11:00 BANKARSTVO (BOLONJA, BOL.12) A1LI;A2LI
RAČIĆ ŽELJKO ČETVRTAK 27-Sep-2018 11:00 BANKARSKI MENADŽMENT (BOL.12) A1LI;A2LI
RAČIĆ ŽELJKO ČETVRTAK 27-Sep-2018 11:00 ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS) A1LI;A2LI
RAČIĆ ŽELJKO ČETVRTAK 27-Sep-2018 11:00 UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (SS,SS –  BOL.17, MS) A1LI;A2LI
RAČIĆ ŽELJKO ČETVRTAK 27-Sep-2018 11:00 ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS –  BOL.17) A1LI;A2LI
RAČIĆ ŽELJKO ČETVRTAK 27-Sep-2018 11:00 STRUČNA PRAKSA I (MS) A1LI;A2LI
RAČIĆ ŽELJKO ČETVRTAK 27-Sep-2018 11:00 STRUČNA PRAKSA II (MS) A1LI;A2LI
RAČIĆ ŽELJKO ČETVRTAK 27-Sep-2018 11:00 SPECIJALISTIČKA PRAKSA (SS-BOL.17) A1LI;A2LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 VREDNOVANJE PREDUZEĆA A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOLONJA, BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 FR-2.TEMA-4 (BOLONJA) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 STRUČNA PRAKSA II FR-TEMA-4 (BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOLONJA, BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 FR-TEMA-2 (BOLONJA) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 STRUČNA PRAKSA I FR-TEMA-2 (BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 TEORIJA I ANALIZA BILANSA A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 OSNOVI REVIZIJE (BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOLONJA, BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA  (BOLONJA, BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 RAČUNOVODSTVO (BOL.17) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆ SANJA PETAK 28-Sep-2018 9:00 STRUČNA PRAKSA I FR-TEMA-1 (BOLONJA) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
LONČAR SANJA PETAK 28-Sep-2018 13:00 MATEMATIKA (BOLONJA, BOL.12) U12LI
LONČAR SANJA PETAK 28-Sep-2018 13:00 DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL.16) U12LI
LONČAR SANJA PETAK 28-Sep-2018 13:00 POSLOVNA MATEMATIKA U12LI
MARTINOVIĆ BARBUL IVANA PETAK 28-Sep-2018 13:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKI A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBUL IVANA PETAK 28-Sep-2018 13:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKI (BOLONJA) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBUL IVANA PETAK 28-Sep-2018 13:00 ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBUL IVANA PETAK 28-Sep-2018 13:00 ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBUL IVANA PETAK 28-Sep-2018 13:00 ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBUL IVANA PETAK 28-Sep-2018 13:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBUL IVANA PETAK 28-Sep-2018 13:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12, BOL.16) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBUL IVANA PETAK 28-Sep-2018 13:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 – ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12) A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
LEMAJIĆ MAJA PETAK 28-Sep-2018 15:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKI U16LI;U14LI
LEMAJIĆ MAJA PETAK 28-Sep-2018 15:00 DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKI (BOLONJA,BOL.12) U16LI;U14LI
LEMAJIĆ MAJA PETAK 28-Sep-2018 15:00 ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I U16LI;U14LI
LEMAJIĆ MAJA PETAK 28-Sep-2018 15:00 ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II U16LI;U14LI
LEMAJIĆ MAJA PETAK 28-Sep-2018 15:00 ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III U16LI;U14LI
LEMAJIĆ MAJA PETAK 28-Sep-2018 15:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12, BOL. 16, BOL.17) U16LI;U14LI
LEMAJIĆ MAJA PETAK 28-Sep-2018 15:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12) U16LI;U14LI
LEMAJIĆ MAJA PETAK 28-Sep-2018 15:00 PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12) U16LI;U14LI