Izaberite stranicu

Ispiti u oktobarskom ispitnom roku  zakazani za subotu (22.9., 29.9.) i nedelju (23.9., 30.9.) biće održani radnim danima prema novom rasporedu.

IZMENE U RASPOREDU ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2018. GODINE
PREZIMEIMEDANDATUMPOČETAKPREDMETUČIONICA
ČOLIĆDANIJELAPONEDELJAK24-Sep-20189:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – NEMAČKIU16LI
ČOLIĆDANIJELAPONEDELJAK24-Sep-20189:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – NEMAČKI (BOLONJA, BOL.12)U16LI
ČOLIĆDANIJELAPONEDELJAK24-Sep-20189:00NEMAČKI POSLOVNI JEZIK IU16LI
ČOLIĆDANIJELAPONEDELJAK24-Sep-20189:00NEMAČKI POSLOVNI JEZIK IIU16LI
ČOLIĆDANIJELAPONEDELJAK24-Sep-20189:00NEMAČKI POSLOVNI JEZIK IIIU16LI
ČOLIĆDANIJELAPONEDELJAK24-Sep-20189:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 NEMAČKI (BOLONJA, BOL.12, BOL. 16, BOL.17)U16LI
ČOLIĆDANIJELAPONEDELJAK24-Sep-20189:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 NEMAČKI (BOLONJA, BOL.12)U16LI
ČOLIĆDANIJELAPONEDELJAK24-Sep-20189:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 – NEMAČKI (BOLONJA, BOL.12)U16LI
VUKOVIĆMARIJAPONEDELJAK24-Sep-201811:00FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOLONJA, BOL.12)A1LI
VUKOVIĆMARIJAPONEDELJAK24-Sep-201811:00FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZAA1LI
VUKOVIĆMARIJAPONEDELJAK24-Sep-201811:00MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOLONJA, BOL.12, SS, SS – BOL.17)A1LI
VUKOVIĆMARIJAPONEDELJAK24-Sep-201811:00JAVNE FINANSIJE (BOL.12)A1LI
VUKOVIĆMARIJAPONEDELJAK24-Sep-201811:00EKONOMIKA JAVNOG SEKTORAA1LI
VUKOVIĆMARIJAPONEDELJAK24-Sep-201811:00STRUČNA PRAKSA II FR-TEMA-2 (BOL.12)A1LI
VUKOVIĆMARIJAPONEDELJAK24-Sep-201811:00SAVREMENE TENDENCIJE U JAVNOJ UPRAVIA1LI
VUKOVIĆMARIJAPONEDELJAK24-Sep-201811:00OSIGURANJE (BOLONJA, BOL.12)A1LI
VEREŽANTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201811:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – FRANCUSKIU12LI
VEREŽANTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201811:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – FRANCUSKI (BOLONJA, BOL.12)U12LI
VEREŽANTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201811:00FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK IU12LI
VEREŽANTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201811:00FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK IIU12LI
VEREŽANTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201811:00FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK IIIU12LI
VEREŽANTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201811:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOLONJA, BOL.12, BOL.16, BOL.17)U12LI
VEREŽANTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201811:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 FRANCUSKI (BOLONJA, BOL.12)U12LI
VEREŽANTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201811:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3  – FRANCUSKI (BOLONJA, BOL.12)U12LI
POPOVIĆTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201815:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – RUSKIU16LI
POPOVIĆTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201815:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – RUSKI (BOLONJA, BOL.12)U16LI
POPOVIĆTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201815:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 RUSKI (BOLONJA, BOL.12, BOL.16, BOL.17)U16LI
POPOVIĆTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201815:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 RUSKI (BOLONJA, BOL.12)U16LI
POPOVIĆTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201815:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3  – RUSKI (BOLONJA, BOL.12)U16LI
POPOVIĆTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201815:00RUSKI POSLOVNI JEZIK IU16LI
POPOVIĆTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201815:00RUSKI POSLOVNI JEZIK IIU16LI
POPOVIĆTAMARAPONEDELJAK24-Sep-201815:00RUSKI POSLOVNI JEZIK IIIU16LI
STANKOVBILJANAUTORAK25-Sep-201815:00OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL.17)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
STANKOVBILJANAUTORAK25-Sep-201815:00STRUČNA PRAKSA II TR-TEMA-4 (BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
STANKOVBILJANAUTORAK25-Sep-201815:00
STANKOVBILJANAUTORAK25-Sep-201815:00
STANKOVBILJANAUTORAK25-Sep-201815:00
BIKICKINATAŠAUTORAK25-Sep-201815:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKIU12LI;U13LI
BIKICKINATAŠAUTORAK25-Sep-201815:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12)U12LI;U13LI
BIKICKINATAŠAUTORAK25-Sep-201815:00ENGLESKI POSLOVNI JEZIK IU12LI;U13LI
BIKICKINATAŠAUTORAK25-Sep-201815:00ENGLESKI POSLOVNI JEZIK IIU12LI;U13LI
BIKICKINATAŠAUTORAK25-Sep-201815:00ENGLESKI POSLOVNI JEZIK IIIU12LI;U13LI
BIKICKINATAŠAUTORAK25-Sep-201815:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12, BOL.16, BOL.17)U12LI;U13LI
BIKICKINATAŠAUTORAK25-Sep-201815:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12)U12LI;U13LI
BIKICKINATAŠAUTORAK25-Sep-201815:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 – ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12)U12LI;U13LI
BIKICKINATAŠAUTORAK25-Sep-201815:00POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (MS)U12LI;U13LI
RAČIĆŽELJKOČETVRTAK27-Sep-201811:00BANKARSTVO (BOLONJA, BOL.12)A1LI;A2LI
RAČIĆŽELJKOČETVRTAK27-Sep-201811:00BANKARSKI MENADŽMENT (BOL.12)A1LI;A2LI
RAČIĆŽELJKOČETVRTAK27-Sep-201811:00ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)A1LI;A2LI
RAČIĆŽELJKOČETVRTAK27-Sep-201811:00UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (SS,SS –  BOL.17, MS)A1LI;A2LI
RAČIĆŽELJKOČETVRTAK27-Sep-201811:00ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS –  BOL.17)A1LI;A2LI
RAČIĆŽELJKOČETVRTAK27-Sep-201811:00STRUČNA PRAKSA I (MS)A1LI;A2LI
RAČIĆŽELJKOČETVRTAK27-Sep-201811:00STRUČNA PRAKSA II (MS)A1LI;A2LI
RAČIĆŽELJKOČETVRTAK27-Sep-201811:00SPECIJALISTIČKA PRAKSA (SS-BOL.17)A1LI;A2LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00VREDNOVANJE PREDUZEĆAA1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOLONJA, BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00FR-2.TEMA-4 (BOLONJA)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00STRUČNA PRAKSA II FR-TEMA-4 (BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOLONJA, BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00FR-TEMA-2 (BOLONJA)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00STRUČNA PRAKSA I FR-TEMA-2 (BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00TEORIJA I ANALIZA BILANSAA1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00OSNOVI REVIZIJE (BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOLONJA, BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA  (BOLONJA, BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00RAČUNOVODSTVO (BOL.17)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
VLAOVIĆ BEGOVIĆSANJAPETAK28-Sep-20189:00STRUČNA PRAKSA I FR-TEMA-1 (BOLONJA)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
LONČARSANJAPETAK28-Sep-201813:00MATEMATIKA (BOLONJA, BOL.12)U12LI
LONČARSANJAPETAK28-Sep-201813:00DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL.16)U12LI
LONČARSANJAPETAK28-Sep-201813:00POSLOVNA MATEMATIKAU12LI
MARTINOVIĆ BARBULIVANAPETAK28-Sep-201813:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKIA1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBULIVANAPETAK28-Sep-201813:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKI (BOLONJA)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBULIVANAPETAK28-Sep-201813:00ENGLESKI POSLOVNI JEZIK IA1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBULIVANAPETAK28-Sep-201813:00ENGLESKI POSLOVNI JEZIK IIA1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBULIVANAPETAK28-Sep-201813:00ENGLESKI POSLOVNI JEZIK IIIA1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBULIVANAPETAK28-Sep-201813:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBULIVANAPETAK28-Sep-201813:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12, BOL.16)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
MARTINOVIĆ BARBULIVANAPETAK28-Sep-201813:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 – ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12)A1LI;A2LI;U16LI;U14LI
LEMAJIĆMAJAPETAK28-Sep-201815:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKIU16LI;U14LI
LEMAJIĆMAJAPETAK28-Sep-201815:00DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – ENGLESKI (BOLONJA,BOL.12)U16LI;U14LI
LEMAJIĆMAJAPETAK28-Sep-201815:00ENGLESKI POSLOVNI JEZIK IU16LI;U14LI
LEMAJIĆMAJAPETAK28-Sep-201815:00ENGLESKI POSLOVNI JEZIK IIU16LI;U14LI
LEMAJIĆMAJAPETAK28-Sep-201815:00ENGLESKI POSLOVNI JEZIK IIIU16LI;U14LI
LEMAJIĆMAJAPETAK28-Sep-201815:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12, BOL. 16, BOL.17)U16LI;U14LI
LEMAJIĆMAJAPETAK28-Sep-201815:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12)U16LI;U14LI
LEMAJIĆMAJAPETAK28-Sep-201815:00PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III ENGLESKI (BOLONJA, BOL.12)U16LI;U14LI