Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ISPITNIH ROKOVA OKTOBAR 2 I OKTOBAR 3

Odlukom Nastavnog veća Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu od 18.9.2018. godine, odobrava se organizovanje ispitnih rokova Oktobar 2 i Oktobar 3.

OKTOBAR 2
U ispitnom rok Oktobar 2 ispite mogu polagati studenti svih nivoa studija (osnovnih strukovnih, specijalističkih i master strukovnih studija).
Ispiti položeni u ovom ispitnom roku ući će u rangiranje za budžetska mesta.
Popravni kolokvijumi se organizuju u ovom ispitnom roku.

OKTOBAR 3
U ispitnom roku Oktobar 3 ispite mogu polagati studenti prve i druge godine osnovnih strukovnih studija koji nisu ostvarili uslova za upis u narednu godinu studija, kao i studenti specijalističkih i master strukovnih studija.
Studenti treće godine osnovnih strukovnih studija nemaju prava polaganja ispita u ovom ispitnom roku.
Ispiti položeni u ovom roku neće se uzeti u obzir prilikom rangiranja za budžetska mesta.
Popravni kolokvijumi se ne organizuju u ovom ispitnom roku.

NAPOMENA: Prijava ispita za ispitne rokove Oktobar 2 i Oktobar 3 vršiće se prema Cenovniku za školsku 2018/19 godinu.