Izaberite stranicu
Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Број: 3-33/124

Датум: 24.09.2018. године

 

Састанак Комисије за специјалистичке 24.09.2018. године  (СМС седница)  

 

I    Утврђивање датума одбрана специјалистичких радова

У периоду од 17.09.- 24.09.2018.године специјалистички радови су били изложени на увид јавности.

Није било примедаба на радове.


 1. Вукобратовић Александар, бр.индекса 2015/100003 – студијски програм Банкарство и осигурање
Пријавио је тему код Влаовић-Беговић мр Сање

Назив теме.“ Анализа пословних перформанси предузећа прерађивачке индустрије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
 1. Влаовић-Беговић мр Сања,ментор
 2. Ђорђевић др Славиша, члан
 3. Рачић др Жељко, члан
        Предложен датум одбране 24.09.2018.године у 13,00 часова (свечана сала)   


 1. Перуничић Аљоша, бр.индекса 2015/120004 – студијски програм-Менаџмент
             Пријавио тему код Гајић др Тамаре

             Назив теме: “ Селекција и обука кадрова кроз програм „Young bankers programme““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
 1. Гајић др Тамара, ментор
 2. Салаи мр Леонард,члан
 3. Мркша др Милутин, чла
         Предложен датум одбране 27.09.2018.године у 14,00 часова (свечана сала)   

 
 1. Павловић Горан, број индекса 2015/100007- студијски програм-Банкарство и осигурање
       Пријавио је тему код Ђукановић др Славише

       Нзив теме: „Пословно-финансијска анализа компаније „Телеком“ Србија а.д.“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
 1. Ђукановић др Славиша, ментор
 2. Влаовић-Беговић мр Сања, члан
 3. Вуковић др Марија, члан
         Предложен датум одбране 24.09.2018.године у 12,00 часова (свечана сала)   


 1. 4. Јеремић Кристина, бр.индекса С13/10ЕП – студијски програм-Електронско пословање
Пријавила је тему код Клашња-Милићевић др Александре

Назив теме:„ Дизајн и имплементација онлајн презентације продавнице кондиторских производа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
 1. Клашња-Милићевић др Александра, ментор
 2. Ранитовић др Предраг, члан
 3. Лончар др Сања, члан
         Предложен датум одбране 24.09.2018.године у 12,00 часова (уч.13)   

 

 

 
 1. Милешић Милица, бр. индекса 2015/100009 – студијски програм-Банкарство и осигурање
Пријавила је тему код Комненић др Бисерке

          Назив теме: „ Анализа финансијских извештаја са аспекта управљања ризицима на примеру Ерсте 

          Банке “

          Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
 1. Комненић др Бисерка, ментор
 2. Ђукановић др Славиша, члан
 3. Влаовић-Беговић мр Сања, члан
         Предложен датум одбране 27.09.2018.године у 11,00 часова (свечана сала)   


 1. Огризовић Ивана, бр.индекса 2015/120011 – студијски програм Менаџмент
          Пријавила је тему код Гајић др Тамаре

          Назив теме: „Процес управљања људским ресурсима у Нафтагасу-стратегија мотивисања и           

          награђивања“

          Предложена комисија за оцену и одбрану рада:
 1. Гајић др Тамара ,ментор
 2. Јошанов-Врговић др Ивана, члан
 3. Бошков др Вероника, члан
           Предложен датум одбране 27.09.2018.године у 16,00 часова (свечана сала)   

   
7.Мудринић Марија,  бр.индекса 2016/100017  – студијски програм Банкарство и осигурање

Пријавила је тему код Пауновић др Бранке

Назив теме:„Кредитирање малих и средњих предузећа-Банка Интеса“

Предложена комисија за оцену и одбрану рада:
 1. Пауновић др Бранка,ментор
 2. Салаи мр Леонард, члан
 3. Живков др Дејан, члан
         Предложен датум одбране 27.09.2018.године у 11,00 часова уч.13)