Izaberite stranicu
Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi SadBroj: 3-33/124Datum: 24.09.2018. godine Sastanak Komisije za specijalističke 24.09.2018. godine  (SMS sednica)   I    Utvrđivanje datuma odbrana specijalističkih radova U periodu od 17.09.- 24.09.2018.godine specijalistički radovi su bili izloženi na uvid javnosti. Nije bilo primedaba na radove. 
 1. Vukobratović Aleksandar, br.indeksa 2015/100003 – studijski program Bankarstvo i osiguranje
Prijavio je temu kod Vlaović-Begović mr Sanje Naziv teme.“ Analiza poslovnih performansi preduzeća prerađivačke industrije“ Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
 1. Vlaović-Begović mr Sanja,mentor
 2. Đorđević dr Slaviša, član
 3. Račić dr Željko, član
        Predložen datum odbrane 24.09.2018.godine u 13,00 časova (svečana sala)   
 1. Peruničić Aljoša, br.indeksa 2015/120004 – studijski program-Menadžment
             Prijavio temu kod Gajić dr Tamare              Naziv teme: “ Selekcija i obuka kadrova kroz program „Young bankers programme““ Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
 1. Gajić dr Tamara, mentor
 2. Salai mr Leonard,član
 3. Mrkša dr Milutin, čla
         Predložen datum odbrane 27.09.2018.godine u 14,00 časova (svečana sala)    
 1. Pavlović Goran, broj indeksa 2015/100007- studijski program-Bankarstvo i osiguranje
       Prijavio je temu kod Đukanović dr Slaviše        Nziv teme: „Poslovno-finansijska analiza kompanije „Telekom“ Srbija a.d.“            Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
 1. Đukanović dr Slaviša, mentor
 2. Vlaović-Begović mr Sanja, član
 3. Vuković dr Marija, član
         Predložen datum odbrane 24.09.2018.godine u 12,00 časova (svečana sala)   
 1. 4. Jeremić Kristina, br.indeksa S13/10EP – studijski program-Elektronsko poslovanje
Prijavila je temu kod Klašnja-Milićević dr Aleksandre Naziv teme:„ Dizajn i implementacija onlajn prezentacije prodavnice konditorskih proizvoda“ Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
 1. Klašnja-Milićević dr Aleksandra, mentor
 2. Ranitović dr Predrag, član
 3. Lončar dr Sanja, član
         Predložen datum odbrane 24.09.2018.godine u 12,00 časova (uč.13)      
 1. Milešić Milica, br. indeksa 2015/100009 – studijski program-Bankarstvo i osiguranje
Prijavila je temu kod Komnenić dr Biserke           Naziv teme: „ Analiza finansijskih izveštaja sa aspekta upravljanja rizicima na primeru Erste            Banke “           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
 1. Komnenić dr Biserka, mentor
 2. Đukanović dr Slaviša, član
 3. Vlaović-Begović mr Sanja, član
         Predložen datum odbrane 27.09.2018.godine u 11,00 časova (svečana sala)   
 1. Ogrizović Ivana, br.indeksa 2015/120011 – studijski program Menadžment
          Prijavila je temu kod Gajić dr Tamare           Naziv teme: „Proces upravljanja ljudskim resursima u Naftagasu-strategija motivisanja i                      nagrađivanja“           Predložena komisija za ocenu i odbranu rada:
 1. Gajić dr Tamara ,mentor
 2. Jošanov-Vrgović dr Ivana, član
 3. Boškov dr Veronika, član
           Predložen datum odbrane 27.09.2018.godine u 16,00 časova (svečana sala)       7.Mudrinić Marija,  br.indeksa 2016/100017  – studijski program Bankarstvo i osiguranje Prijavila je temu kod Paunović dr Branke Naziv teme:„Kreditiranje malih i srednjih preduzeća-Banka Intesa“ Predložena komisija za ocenu i odbranu rada:
 1. Paunović dr Branka,mentor
 2. Salai mr Leonard, član
 3. Živkov dr Dejan, član
         Predložen datum odbrane 27.09.2018.godine u 11,00 časova uč.13)