Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Poslovna informatika, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 12.09.2018. godine.

Izveštaj se nalazi u Sekretarijatu Škole, a uvid u isti može se izvršiti u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.