Izaberite stranicu

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај са предлогом кандидата за избор у звање професора струковних студија, за ужу област Пословна информатика, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 12.09.2018. године.

Извештај се налази у Секретаријату Школе, а увид у исти може се извршити у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења.