Izaberite stranicu

Na osnovu odluke Nastavnog veća Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu od 28.9.2018. godine u ispitnom roku Oktobar 3 ispite mogu polagati i studenti treće godine osnovnih strukovnih studija.