Izaberite stranicu

Ранг листе по студијским програмима за упис у ДРУГУ годину:

FINANSIJE I BANKARSTVO

TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

PRIMENJENA INFORMATIKA

PREDUZETNIŠTVO

Ранг листе по студијским програмима за упис у ТРЕЋУ годину:

FINANSIJSKO POSLOVAWE I RAČUNOVODSTVO

TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

PRIMENJENA INFORMATIKA

PREDUZETNIČKI BIZNIS

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о упису на буџет у другу и трећу годину студија школске 2018/19. године

Студенти који имају остварених минимум 48 ЕСПБ и који су изнад црте, уписују се на буџет

Студенти који су остварили право на упис у другу и трећу годину, школске 2018/19. годину у статусу буџета, уписују се

  1. и 22. октобра 2018. године од 8.00-15.00 часова

Документација потребна за упис:

  • ШВ образац и пријавни лист за упис (узети у скриптарници Школе)
  • Индекс
  • Уплата 3.000,00 динара за студентски фонд, материјалне трошкове и осигурање, на жиро-рачун Школе (оригинал уплатницу донети приликом уписа).
  • За самофинансирајуће студенте уплата прве рате у износу од 6.000,00 динара