Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА

Настава на специјалистичким струковним студијама одржаваће се консултативно. Све информације о предмету, неопходној литератури и начину полагања испита студенти могу добити од предметних професора у термину одржавања консултација.

На студијском програму ССС Менаџмент консултативну наставу изводе:

 1. Др Здравко Шолак – Производни менаџмент
 2. Др Славиша Ђукановић – Пословно планирање
 3. Др Вероника Бошков – Управљање пројектима
 4. Др Јован Његић и Др Дејан Живков – Инвестирање у хартије од вредности
 5. Др Марија Вуковић – Осигуравачк пословање

На студијском програму ССС Банкарско и берзанско пословање консултативну наставу изводе:

 1. Др Јован Његић и Др Дејан Живков – Инвестирање у хартије од вредности
 2. Др Љиљана Јовић – Инструменти финансирања јавних потреба
 3. Др Жељко Рачић – Управљање финансијским ризицима
 4. Др Дејан Живков – Берзанско пословање
 5. Др Славиша Ђорђевић – Вредновање предузећа
 6. Др Марија Вуковић – Међународно опорезивање