Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum:15.11.2018. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKG RADA

 

 

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 15.11.2018. godine utvrđen je  datum odbrane

 

 

  1. Đurđević Dražana, br.indeksa 2016/120009 – studijski program-Menadžment

Prijavila temu kod Račić dr Željka

Naziv teme: „Elektronsko bankarstvo sa osvrtom na poslovanje banke Intesa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Račić dr Željko, mentor
  2. Vuković dr Marija, član
  3. Živkov dr Dejan, član

 

Predložen datum odbrane 22.11.2018.godine u 13,00 časova (svečana sala)