Izaberite stranicu

Studenti mogu slušati predavanja iz sledećih predmeta:

 

Poslovno planiranje = Poslovna strategija  – Slaviša Đukanović

Upravljanje projektima = Projektni menadžment – Veronika Boškov

Upravljanje rizicima = Upravljanje finansijskim rizicima – Račić Željko

 

Raspored predavanja i vežbi možete videti na rasporedu za master strukovne studije.