Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum:07.12.2018. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKG RADA

 

 

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom07.12.2018. godine utvrđen je  datum odbrane

 

 

  1. Mandić Nikola, br.indeksa 2016/120005 – studijski program-Menadžment

Prijavio je temu kod Đukanović dr Slaviše

Naziv teme: „Održivi razvoj na primeru preduzeća „Metalac “ a.d. Gornji Milanovac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Đukanović dr Slaviša, mentor
  2. Maksimović dr Branka,član
  3. Peković dr Drinka, član

 

Predložen datum odbrane 11.12.2018.godine u 12,00 časova (svečana sala)