Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 17.12.2018.godine

 

 

UVID JAVNOSTI SPECIJALISTIČKOG RADA U PERIODU OD 17.12.2018.- 24.12.2018. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 17.12.2018. do 24.12.2018.godine specijalistički rad:

 

  1. LukJelena, br. indeksa 2016/100003 – studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod Đurić-Kuzmanović dr Tatjane

Naziv teme:  „Preduzetništvo parova u Srbiji-slučaj firme Hrana produkt“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Đurić-Kuzmanović dr Tatjana, mentor
  2. Vuksanović dr Gordana, član
  3. Stankov dr Biljana, član