Izaberite stranicu

Popravni kolokvijumi iz predmeta Osnovi menadžmenta, Poslovno komuniciranje i Organizaciono ponašanje održaće se 31.01.2019. godine od 15 časova u A1 i A2.