Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti koji su u prethodnim konkursima bili upućeni na praksu preko Centra za razvoj karijere, da je potrebno da se nakon završetka prakse jave Centru za razvoj karijere radi overe dokumentacije koja predstavlja uslov za polaganje predmeta Stručna praksa.

Kompletna dokumentacija podrazumeva:

  • Potpisan i overen Formular za stručnu praksu od strane studenta i mentora
  • Popunjen elektronski formular od strane studenta
  • Popunjen elektronski formular od strane mentora u organizaciji
  • Popunjen i potpisan Dnevnik stručne prakse

Overa dokumentacije od strane Centra za razvoj karijere predstavlja potvrdu da je student obavio sve predviđene obaveze, nakon čega student može pristupiti polaganju ispita.