Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 14.03.2019. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

 

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 14.03.2019. godine utvrđen je  datum odbrane

 

1.Brus-Vidaković Marija, br.indeksa 2017/120004 – studijski program-Menadžment

Prijavila je temu kod Vlaović-Begović mr Sanje

Naziv teme: „Forenzička revizija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Vlaović-Begović mr Sanja, mentor
  2.  Đorđević dr Slaviša, član
  3.  Živkov dr Dejan, član

 

 

Predložen datum odbrane 15.03.2019.godine u 13,00 časova (svečana sala)