Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 18.03.2019.godine

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD 18.03.2019.- 25.03.2019.godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 18.03.2019. do 25.03.2019.godine specijalistički rad:

1. Kliska Aleksandar, br.indeksa S9/13BO – studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavio je temu kod Đukanović dr Slaviše

Naziv teme: „  Analiza marketing poslovanja kompanije „EGT GROUP““

Izveštaj sačinila komisija:

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

Đukanović dr Slaviša, mentor

Jovičić dr Dragoljub, član

Maksimović dr Branka, član

2. Kološnjai Antonij, br.indeksa 2015/100008 – studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavio je temu kod Vuković dr Marije

Naziv teme: „ Komparativna analiza kreditnog portfelja“Erste“banke i “Raiffeisen“banke“

Izveštaj sačinila komisija:

Vuković dr Marija, mentor

Račić dr Željko, član

Živkov dr Dejan, član

 3. Pintarić Zorica br.indeksa S48/11-studijski program Elektronsko poslovanje

Prijavila je temu kod Đurić dr Dejana

Naziv teme: „Obim i dinamika stranih direktnih investicija u Srbiji posle 2000. Godine“

Izveštaj sačinila komisija:

Đurić dr Dejan

Damnjanović dr Jelena

Mrkša dr Milutin

4. Janković Željka br.ind. 2015/100018 – studijski program Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod Račić dr Željka

Naziv teme: „ Analiza kreditnog zahteva na primeru „Soja protein ad Bečej““

Izveštaj sačinila komisija:

Račić dr Željko, mentor

Paunović dr Branka, član

Vuković dr Marija,član

5. Jocković Sanja, br.indeksa 2015/100012 – studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod Račić dr Željka

Naziv teme: „Analiza izloženosti deviznom riziku bankarskog sektora Republike Srbije“

Izveštaj sačinila komisija:

Račić dr Željko, mentor

Vuković dr Marija, član

Paunović dr Branka, član